Merhaba arkadaşlar, .git ile ilgili yazılarımın devamı olarak bu yazımda yine birlikteyiz.

Öncelikle Git conflict problemi ile ilgili 2 önceki yazımda bir örnek vermiştim. Öncelikle conflict nedir onu tanımlayalım. Kendi lokal repomuz ile sunucuya aktardığımız repomuzun ikisinin aynı anda farklı değişikliklere gebe kalması durumunda oluşan dosya çakışmaları, eksik dosyalar ve buna benzer durumlar conflict hatasına neden olur. Bu tabii ki kullanım aksiyonuna göre değişkenlik gösterebilmektedir, ekip olarak kullanımlarda pull yapılmadan gönderilme durumları ve benzer durumlar conflict problemine yol açar. Bu durum da bizim projenin hataya düşmesine, eksik dosya oluşmasına ve buna benzer birçok problemin çıkmasına sebebiyet vermektedir. Genellikle Derlenen programlama dillerinde her build işlemi sonrasında geçici dosyalar oluşmaktadır. Örnek verecek olursak .NET Platformu üzerinde geliştirme yapanlar bilirler kod her derlendiğinde temporary yani geçici dosyalar oluşur ve bu dosyalar hep farklı isimlerde tutulmaktadır. Böyle bir durum oluşması da bizim git server üzerinde tutulan dosya yapımızda bozukluklara karışıklıklara yol açabilir. İşte bu yüzden .git server diğer source-control sistemlerinde olduğu gibi bir filtreleme mekanizması olan .gitignore dosyasını tanımlamıştır. Bu dosya içerisine projenin mimari yapısını etkilemeyecek (geçici dosyalar, sisteme bağımlı olmayan dosyalar, gönderilmesine gerek olmayan dizinler vb.) klasörler ya da dosyalar eklenerek filtreleme yapılır ve oluşturduğumuz repository altına bu dosyaların gitmesi engellenir. Bu da temiz bir repo yapısını ve conflict durumlarını en aza indirir. Sağlıklı bir şekilde push ve pull işlemleri yapıyorsak bir problem ile karşılaşma durumumuz çok aza indirgenmiş olacaktır.

Ben sizlere kendimin de kullandığı bir servisi önereceğim. https://www.gitignore.io/ linkinden servisi açtıktan sonra örnek olarak VisualStudio girelim.

enter image description here

Gördüğünüz gibi açılan pencrede aşağıdaki gibi bir kod yapısı çıkıyor.

    # Created by https://www.gitignore.io/api/visualstudio
 
### VisualStudio ###
## Ignore Visual Studio temporary files, build results, and
## files generated by popular Visual Studio add-ons.
 
# User-specific files
*.suo
*.user
*.userosscache
*.sln.docstates
 
# User-specific files (MonoDevelop/Xamarin Studio)
*.userprefs
 
# Build results
[Dd]ebug/
[Dd]ebugPublic/
[Rr]elease/
[Rr]eleases/
x64/
x86/
bld/
[Bb]in/
[Oo]bj/
[Ll]og/
 
# Visual Studio 2015 cache/options directory
.vs/
# Uncomment if you have tasks that create the project's static files in wwwroot
#wwwroot/
 
# MSTest test Results
[Tt]est[Rr]esult*/
[Bb]uild[Ll]og.*
 
# NUNIT
*.VisualState.xml
TestResult.xml
 
# Build Results of an ATL Project
[Dd]ebugPS/
[Rr]eleasePS/
dlldata.c
 
# DNX
project.lock.json
artifacts/
 
*_i.c
*_p.c
*_i.h
*.ilk
*.meta
*.obj
*.pch
*.pdb
*.pgc
*.pgd
*.rsp
*.sbr
*.tlb
*.tli
*.tlh
*.tmp
*.tmp_proj
*.log
*.vspscc
*.vssscc
.builds
*.pidb
*.svclog
*.scc
 
# Chutzpah Test files
_Chutzpah*
 
# Visual C++ cache files
ipch/
*.aps
*.ncb
*.opendb
*.opensdf
*.sdf
*.cachefile
 
# Visual Studio profiler
*.psess
*.vsp
*.vspx
*.sap
 
# TFS 2012 Local Workspace
$tf/
 
# Guidance Automation Toolkit
*.gpState
 
# ReSharper is a .NET coding add-in
_ReSharper*/
*.[Rr]e[Ss]harper
*.DotSettings.user
 
# JustCode is a .NET coding add-in
.JustCode
 
# TeamCity is a build add-in
_TeamCity*
 
# DotCover is a Code Coverage Tool
*.dotCover
 
# NCrunch
_NCrunch_*
.*crunch*.local.xml
nCrunchTemp_*
 
# MightyMoose
*.mm.*
AutoTest.Net/
 
# Web workbench (sass)
.sass-cache/
 
# Installshield output folder
[Ee]xpress/
 
# DocProject is a documentation generator add-in
DocProject/buildhelp/
DocProject/Help/*.HxT
DocProject/Help/*.HxC
DocProject/Help/*.hhc
DocProject/Help/*.hhk
DocProject/Help/*.hhp
DocProject/Help/Html2
DocProject/Help/html
 
# Click-Once directory
publish/
 
# Publish Web Output
*.[Pp]ublish.xml
*.azurePubxml
# TODO: Comment the next line if you want to checkin your web deploy settings
# but database connection strings (with potential passwords) will be unencrypted
*.pubxml
*.publishproj
 
# Microsoft Azure Web App publish settings. Comment the next line if you want to
# checkin your Azure Web App publish settings, but sensitive information contained
# in these scripts will be unencrypted
PublishScripts/
 
# NuGet Packages
*.nupkg
# The packages folder can be ignored because of Package Restore
**/packages/*
# except build/, which is used as an MSBuild target.
!**/packages/build/
# Uncomment if necessary however generally it will be regenerated when needed
#!**/packages/repositories.config
# NuGet v3's project.json files produces more ignoreable files
*.nuget.props
*.nuget.targets
 
# Microsoft Azure Build Output
csx/
*.build.csdef
 
# Microsoft Azure Emulator
ecf/
rcf/
 
# Windows Store app package directories and files
AppPackages/
BundleArtifacts/
Package.StoreAssociation.xml
_pkginfo.txt
 
# Visual Studio cache files
# files ending in .cache can be ignored
*.[Cc]ache
# but keep track of directories ending in .cache
!*.[Cc]ache/
 
# Others
ClientBin/
~$*
*~
*.dbmdl
*.dbproj.schemaview
*.pfx
*.publishsettings
node_modules/
orleans.codegen.cs
 
# Since there are multiple workflows, uncomment next line to ignore bower_components
# (https://github.com/github/gitignore/pull/1529#issuecomment-104372622)
#bower_components/
 
# RIA/Silverlight projects
Generated_Code/
 
# Backup & report files from converting an old project file
# to a newer Visual Studio version. Backup files are not needed,
# because we have git <img draggable="false" class="emoji" alt="" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2/svg/1f609.svg">
_UpgradeReport_Files/
Backup*/
UpgradeLog*.XML
UpgradeLog*.htm
 
# SQL Server files
*.mdf
*.ldf
 
# Business Intelligence projects
*.rdl.data
*.bim.layout
*.bim_*.settings
 
# Microsoft Fakes
FakesAssemblies/
 
# GhostDoc plugin setting file
*.GhostDoc.xml
 
# Node.js Tools for Visual Studio
.ntvs_analysis.dat
 
# Visual Studio 6 build log
*.plg
 
# Visual Studio 6 workspace options file
*.opt
 
# Visual Studio LightSwitch build output
**/*.HTMLClient/GeneratedArtifacts
**/*.DesktopClient/GeneratedArtifacts
**/*.DesktopClient/ModelManifest.xml
**/*.Server/GeneratedArtifacts
**/*.Server/ModelManifest.xml
_Pvt_Extensions
 
# Paket dependency manager
.paket/paket.exe
paket-files/
 
# FAKE - F# Make
.fake/
 
# JetBrains Rider
.idea/
*.sln.iml

Şimdi sıra geldi bu dosyayı repository’mize tanımlamaya. oluşan kodumuzu kopyalıyoruz ve projemizin ana dizininde yeni bir metin belgesi oluşturuyoruz.

Dikkat : Windows kullanıcıları dosya uzantısı gizlilik ayarını değiştirmeleri gerekebilir.

bakınız : http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/show-hide-file-name-extensions#show-hide-file-name-extensions=windows-7

Aşağıdaki .gif resim üzerinden işlemi hareketli şekilde görebilirsiniz.

enter image description here

Gördüğünüz gibi .gitignore dosyamızı oluşturduk ve artık içerisindeki örnekler üzerinden kendimize göre düzenlemeler ve değişiklikler yapabiliriz. Bundan sonra ki yaptığımız commit işlemlerinde bu kuralları baz alacak ve sunucuda eşleşmeyen dosyalar çıkarılacaktır.

Dipnot : Github ve Bitbucket baz alınarak anlatım yazılmıştır iki platformda da kullanılır.

Umarım açıklayıcı bir yazı olmuştur.

Hepinize sevgiler yeni yazılarla görüşmek dileğiyle..